תכנית ניצנים מבקשת לטפח, לחזק ולהעשיר את ההיבט היהודי-ישראלי בחיי הקהילה, ובתוך כך להצמיח קהילות בעלות מחויבות עמוקה לתרבות היהודית-ישראלית על מכלול גווניה וערכיה.

חדשות

התכניות הישוביות

אירועי החודש