חזון
חברה ישראלית החיה ומטפחת את התרבות היהודית ישראלית על מכלול גווניה ברשויות מקומיות.

ייעוד
פיתוח רשת של רשויות מקומיות היוצרות ביניהן וביחד עם תושביהן, מארג חברתי, תרבותי וחינוכי בעל סדר יום יהודי ישראלי פלורליסטי מגוון ומעשיר.

חדשות

התכניות הישוביות

אירועי החודש