חופים בבטאון המוא”ז חוף הכרמל

‘חופהכרמל’, בטאון המוא”ז חוף הכרמל, מפרסם כמעט מדי חודש פעילויות של תכנית חופים. להלן סקירה של הכתבות מתחילת השנה.

 

חופים בעתון האיזורי 1.2017

 

חופים בעתון האיזורי 2.2017

 

 

חופים בעתון האיזורי 3.2017

 

 

חופים בעתון האיזורי 5.2017

 

 

חופים בעתון האיזורי 6.2017