כנס ניצנים תשע”ו – 2016

כנס ניצנים תשע”ו – 2016, יתקיים בירושלים בימים כא-כב תשע”ו, 31.3-1.4.2016.

נושא הכנס: חלומות והשראה.

במסגרת הכנס נבדוק את החלומות של פעילי ניצנים וננסה לסלול את הדרכים ליישומן בתוכניות היישוביות.

הכנס מיועד לפעילי התכניות היישוביות של ניצנים.

כנס ניצנים 2016

כנס ניצנים 2016

סדר יום

סדר יום