לוגו חדש לניצנים

בשעה טובה חידשנו את הלוגו שלנו והרי הוא לפניכם.  הלוגו באנגלית יפורסם גם הוא בקרוב.