לקראת חנוכה תשע”ט – 2018

קולות קוראים של התכניות היישוביות לקראת אירועי בתים מאירים ומדליקים – חנוכה תשע”ט – 2018

חוף השרון

 

בתים מאירים עיינות רמת הגולן

בתים מדליקים -עמק המעיינות

שכונה מאירה – חיבורים חולון