פעילות רשת ניצנים

עמותת ניצנים מהווה רשת ארגונית ארצית לתוכניות היישוביות המאוגדות בה. ניצנים מסייעת לכל תכנית יישובית בליווי מקצועי, הכשרת מנהיגות מקומית, הדרכות, איגום ופיתוח ידע רלבנטי, מפגשים קבועים ללמידת עמיתים לצוותים בכירים ולמנהיגויות המקומיות, פיתוח משאבים ומודעות ציבורית..

על פעילויות ניצנים בשנת 2016, לחצו כאן.