מפגשי חשיפה

שני מפגשי חשיפה גדולים עם משרדי ממשלה התקיימו בשנה שחלפה.

על המפגשים קראו כאן.