התכניות הישוביות – תשע”ז – 2016-7

במסגרת ניצנים מתפתחת רשת ארצית של יישובים הפועלים על בסיס מודל פעולה משותף, שיטתי ורב שנתי הלוקח בחשבון ומביא לידי ביטוי את השונות והייחודיות של כל יישוב. במסגרת רשת זו נהנים היישובים מליווי מקצועי, הכשרות, הדרכות, איגום ופיתוח ידע ומידע רלבנטי, מפגשים קבועים ללמידת עמיתים לצוותים בכירים ולמנהיגויות המקומיות וסיוע בניתוב וגיוס משאבים.

ניצנים והתכניות היישוביות הפועלות במסגרתה פועלים על פי ערכים של: אמונה בשוויון ערך האדם (כבוד לאדם, לאחר, לשונות), אוריינות יהודית (לימוד), צדק, אחריות אישית וחברתית, קהילתיות (ערבות הדדית), שותפות, דמוקרטיה, ומקצועיות.

במהלך 2015 נוספו שתי תכניות יישוביות – מרחבים וחוף הכרמל

במהלך 2016 נוספו גם כן שתי תכניות חדשות – ירוחם ובנימינה – גבעת עדה.

לצפייה בפרטי התכניות החדשות לחצו בתפריטים שמימין.

לצפייה בפרטי התכניות הותיקות, לחצו על העלים המתאימים במפה.

 

 

סגור לתגובות.