ק.ש.ת – מרחבים – תשע”ה

שם התכנית:  ק.ש.ת (קהילות של תרבות יהודית ישראלית), מרחבים
נוסדה בשנת: 2015KESHET_LOGO (1)
מחוז: דרום
מעמד מוניציפלי: מועצה אזורית

גודל אוכלוסייה:  12,000

חזון התוכנית:

תוכנית ק.ש.ת שואפת לטפח את התרבות והזהות היהודית- ישראלית במועצה האזורית מרחבים וביישוביה ולהצמיח קבוצות וקהילות בעלות מחויבות, חיבור ושייכות למקום, לארץ, לחברה ולעם.

מטרות התוכנית והפעילויות:

אנו מעוניינים לחזק את ההיבט היהודי ישראלי במועצה ולהרחיב את מעגלי הפעילות. חשוב לנו להעצים את הקשר והחיבור בין העדות, הזרמים והתפיסות השונות.

במסגרת התוכנית אנו יוצרים ומחזקים מסורות סביב לוח השנה העברי ומעגל החיים היהודי, מקיימים קבוצות לימוד והכרות עם ארון הספרים היהודי, פועלים לחיזוק והעצמת ההכרות, הדיאלוג והמפגש בין תושבי המועצה. אנו משקיעים בחיזוק התשתיות ופיתוח מנהיגות וההון האנושי בכל הקשור בתחום התרבות היהודית ישראלית.

התוכנית היא פרי יצירתם ומחשבתם של נציגי הרשות ביחד עם תושביה ומבוססת על שיתופי פעולה בין המערוכת השונות ברשות. התוכנית מתקיימת במרחבים במערכת החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמלי), בקהילה ובמרחב הציבורי.

ליצירת קשר:

איילת קסיס מלכה – 052-4630477, ayeletmalka@gmail.com

סגור לתגובות.