השקנו את מיזם החממות ב- 3 רשויות

פיילוט ראשוני בניצנים – מיזם  החממות – לטיפוח יזמות תרבותית-חברתית בשדה יהדות ישראלית ברשת ניצנים.

החממה היא מיזם חדשני נועז ופורץ דרך -המשותף לעמותת ניצנים , מרכז ספיר ו- 3 תכניות היישוביות, בעמק חפר, חוף הכרמל והעיר חולון כולן החברות ברשת ניצנים.

  • לכל חממה ייבחרו בין 15-20 יזמים חברתיים בעלי המאפיינים הבאים: יזמים בנשמה “בעלי חלומות”, בעלי אוריינטציית הנהגה והובלה, בעלי עמדות מפתח ברשות ומקרב תושבים בקהילה בוגרי תכניות מובילי קהילה/ הכשרה, ו/או הנחיה קודמים. סה”כ ישתתפו כ- 60 יזמים בכל שלוש החממות בשנה הראשונה.
  • ​החממה תתמקד בטיפוח מיזמים בעלי פוטנציאל השפעה גבוהה וחותרת להגיע לקהלי יזמים ייחודיים ומקרב קבוצות זהותיות מגוונות בחברה הישראלית שיפעלו ביחד לקידום היזמות כגון: דתיים-חילוניים, עולים חדשים וותיקים מהמרכז והפריפריה החברתית והגאוגרפית וכדומה.
  • החממה על יזמיה ומתנדביה תהווה קהילה מקצועית גם ברמה המקומית וברמה הארצית להעשרה , קידום שיתופי פעולה, למידה ותמיכה הדדית.
  • תוצרי החממה יהוו מודל ומקור השראה וישמשו את יתר התכניות היישוביות החברות ברשת ניצנים

נציין שזהו פיילוט ראשוני בשותפות עם מרכז ספיר ואנו מחפשים  שותפים תקציביים נוספים לתמיכה ב: הרחבה והגדלת מספר החממות, קיום כנס ארצי של כלל עמיתי מיזמי החממות, שדרוג והגדלת אתר ניהול הידע של החממות  והגדלת היקף משרת מנהל מיזם החממות והיקף פעילות המלווים המקצועיים של החממות ברשויות המקומיות.