אירועי תשעה באב בתוכניות היישוביות

מספר אירועים לקראת תשעה באב, ייתקיימו ברשויות ניצנים. להלן הפירסומים:

 

תשעה באב - עולמות זית - ט באב תשעוט באב תשעו גולן