חזון ומטרות

חזון ומטרות

טיפוח, חיזוק והעשרה של ההיבט היהודי ישראלי ברשויות המקומיות והצמחת קבוצות וקהילות בעלות מחויבות עמוקה לתרבות היהודית-ישראלית על מכלול גווניה וערכיה.

 

כל פעילותנו מבוססת על האמונה כי עלינו להבין לעומק את הצורך העז בחשיבות החיבור למורשת, בהגברת תחושת השייכות אל המקום שבו אנו חיים ובעידוד היצירה התרבותית המשותפת לנו בארץ, ולפעול על פי הבנות אלה כדי לגבש את זהות החברה בישראל ולחזק את חוסנה.
על מנת להעמיק את העיסוק בעיצוב סדר יום יהודי-ישראלי, בבניית ערבות הדדית וביצירת חוסן קהילתי-חברתי – מתקיימות מדי שנה, במסגרת תכניות ניצנים, מאות פעילויות הפונות למגוון קהלי יעד במערכות החינוכיות, התרבותיות והקהילתיות, ובמרחב הציבורי – כאשר הארגון נמצא ברקע על מנת לתמוך ולסייע בכל דרך אפשרית. את הפעילות יוזמים ומובילים עשרות מתנדבים ביישובים השונים, המגיעים מכל שכבות האוכלוסייה ומתחומי עיסוק מגוונים, כשהמשותף להם הוא ההתעניינות בנושא והרצון לקחת חלק. המתנדבים מקבלים העשרה בתחומים הרלוונטיים – הדרכות, הכשרות והרצאות, וכן משתתפים בכנס ניצנים שנערך מדי שנה.
ערכי הליבה שלנו הם שוויון ערך האדם, אחריות אישית וחברתית, ערבות הדדית, דמוקרטיה ואוריינות יהודית – ובמקביל לפעילות בשטח, אנו יוצרים שותפויות עם מוסדות, ארגונים, משרדי ממשלה וגופים פילנתרופיים בארץ ובעולם, שיש להם עניין בהשפעה על סדר יום תרבותי-חברתי בישראל, ורואים עין בעין עם ניצנים את העקרונות, ערכי הליבה ודרכי הפעולה ליצירת שינוי.

התגובות סגורות