חזון ייעוד ומטרות

חזון

חברה ישראלית החיה ומטפחת את התרבות היהודית ישראלית על מכלול גווניה ברשויות מקומיות.

ייעוד

פיתוח רשת של רשויות מקומיות היוצרות ביניהן וביחד עם תושביהן, מארג חברתי, תרבותי וחינוכי בעל סדר יום יהודי ישראלי מגוון ומעשיר.

מטרות 

– פיתוח יכולות מקצועיות של התכניות היישוביות וצוות ניצנים.
– יצירת רשת של תכניות יישוביות ברשויות מקומיות.
– הגדלת המשאבים הציבוריים והפרטיים בארץ ובחו”ל לקידום מטרות הארגון.
– ניצנים תוכר כארגון מוביל בכל הקשור לקידום סדר יום יהודי ישראלי במרחב המוניציפאלי.
– ניהול ופיתוח של ידע מודלים ופרקטיקות.

 

כל פעילותנו מבוססת על האמונה כי עלינו להבין לעומק את הצורך העז בחשיבות החיבור למורשת, בהגברת תחושת השייכות אל המקום שבו אנו חיים ובעידוד היצירה התרבותית המשותפת לנו בארץ, ולפעול על פי הבנות אלה כדי לגבש את זהות החברה בישראל ולחזק את חוסנה.
על מנת להעמיק את העיסוק בעיצוב סדר יום יהודי-ישראלי, בבניית ערבות הדדית וביצירת חוסן קהילתי-חברתי – מתקיימות מדי שנה, במסגרת תכניות ניצנים, מאות פעילויות הפונות למגוון קהלי יעד במערכות החינוכיות, התרבותיות והקהילתיות, ובמרחב הציבורי – כאשר הארגון נמצא ברקע על מנת לתמוך ולסייע בכל דרך אפשרית. את הפעילות יוזמים ומובילים עשרות מתנדבים ביישובים השונים, המגיעים מכל שכבות האוכלוסייה ומתחומי עיסוק מגוונים, כשהמשותף להם הוא ההתעניינות בנושא והרצון לקחת חלק. המתנדבים מקבלים העשרה בתחומים הרלוונטיים – הדרכות, הכשרות והרצאות, וכן משתתפים בכנס ניצנים שנערך מדי שנה.
ערכי הליבה שלנו הם שוויון ערך האדם, צדק, ערבות הדדית, אחריות אישית וחברתית, למידה, יהדות, ציונות, ישראליות, דמוקרטיה, שותפות ופתיחות – ובמקביל לפעילות בשטח, אנו יוצרים שותפויות עם מוסדות, ארגונים, משרדי ממשלה וגופים פילנתרופיים בארץ ובעולם, שיש להם עניין בהשפעה על סדר יום תרבותי-חברתי בישראל, ורואים עין בעין עם ניצנים את העקרונות, ערכי הליבה ודרכי הפעולה ליצירת שינוי.

סגור לתגובות.