בתים מאירים

בחג חנוכה האחרון יזמנו פרויקט ארצי ברשת ניצנים בשם “בתים מאירים” בתמיכת קרן נדב. מטרת הפרויקט היתה ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו. במסגרת התכנית, תושבי הישובים השונים פתחו את בתיהם לקהילה והזמינו את התושבים לערב שכלל הדלקת נרות ופעילות חווייתית ערכית ברוח החג. הפרויקט התקיים השנה בשבע רשויות ברחבי הארץ –- והוא הקיף כ-200 מוקדי פעילות שונים בהובלה, הנחיה ואירוח של כ-400 תושבים מתנדבים תוך השתתפות של מעל 5,000 נשים וגברים מכל רחבי הארץ.