אתנחתא

מפגש אתנחתא של צוותי התכניות היישוביות ברשת ניצנים נערך בסוף חודש סיון במלון החברתי “אירוס המדבר” בירוחם. במשך יומיים עסקו חברי הצוותים בסיכום השנה, בתכנונים לשנה הקרובה, בלמידת עמיתים ובעיקר היה זה זמן איכות של גיבוש ורוגע.

מיכאל ביטון, ראש המועצה, נפגש אתנו לשיחה מרגשת על זהות ופלורליזם. תוך הצגת הסיפור האישי של משפחתו ומרקם היחסים בין הקהילות השונות שבעירו, שיתף אותנו בחזונו האישי ודרכי הנהגתו כראש העיר לקידום תרבות וזהות יהודית- ישראלית בעיר מרובת קבוצות אתניות ותרבויות שונות.

כאמור לעיל, ירוחם הצטרפה זה עתה לרשת ניצנים.