פורום המנהלות והעובדות של ניצנים

מטרת הפורום הינה להוות קבוצת תמיכה והשראה הדדית באמצעות למידת עמיתים בנושאי תוכן וערכים, פיתוח, תכנון וביצוע משותף של רעיונות חוצי יוזמות. לאורך השנה קיימנו תשעה מפגשים חד-יומיים כאשר בכל פעם ביקרנו בתכנית יישובית אחרת מרמת הגולן בצפון ועד גן יבנה בדרום. במסגרת מפגשים אלו עסקנו בשלושה נושאים מרכזיים: פיתוח קהילה, קהילתיות ופעילים בישוב, תשתית ארגונית וכלים לתפקוד אפקטיבי של התכניות היישוביות ותוכן וערכים. בנוסף, קיימנו סמינר סיכום שנתי דו-יומי בקיץ בבית מאיר בו התחלנו לעסוק בדרך בה באים לידי ביטוי בקהילה יהודית ישראלית ערכי הפלורליזם, האחריות החברתית והלימוד שאנו ממשיכים לעסוק בה במהלך שנת הפעילות הנוכחית.