גיוס משאבים

בשנת 2015 גייסה ניצנים כ-15% מסך תקציב הארגון ממקורות מימון חיצוניים. זאת ההזדמנות להודות שוב לקרן אבי חי על תמיכתה מן היסוד בניצנים ולקרן גימפריץ’ התומכת בתכניות ההכשרה וההשתלמות של ניצנים, קרן נדב התומכת בפרויקט “בתים מדליקים” והסוכנות היהודית.