בתים מדליקים ומאירים – חנוכה תשע”ז – 2016

בתים מדליקים ומאירים –
תכנית ארצית ברשת קהילות ניצנים

בתים מדליקים ומאירים הינה פעילות חדשנית וייחודית, שמטרתה ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו.

כל הפעילות, כולל ארגון והנחית המפגשים נעשים על ידי מתנדבים ופעילים המתגיסים להוביל את הפעילות ברמה המקומית המוכיחה את הרצון של רבים באוכלוסייה להאיר ולתת מעצמם בלב מלא שמחה.

לפירסומי הפעילויות בתכניות השונות – הקליקו כאן.