בתים מדליקים – חנוכה תשע”ט

בתים מדליקים” הינה פעילות חדשנית וייחודית, שמטרתה ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש, שיח עם ובין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו, הרצאות, מפגש, שירה ונגינה וסדנאות שונות בענייני החג ותכניו.

אנו רואים במיזם זה, הזדמנות למתג את היוזמה כמסורת כלל ישראלית חדשה, המבקשת להקנות לחג החנוכה אופי של חג קהילתי, שבמסגרתו נוצרת היכרות בין שכנים ומתקיימים מפגשים חווייתיים, שיח, לימוד ועיסוק תתכני החג וערכיו ברוח חזון ניצנים.‏ אמנם מדובר בפעילות שנעשית במסגרת התכניות היישוביות, אבל אנו רואים בה פוטנציאל רחב ומתמשך ולהביא את הבשורה לכלל החברה בישראל.

בחנוכה 2018, השתתפו מעל 11,000 תושבים בכל אירועי בתים מדליקים ב – 10 תכניות יישוביות, נפתחו מעל 500 בתים מארחים ועוד כ- 20 אירועים ציבוריים בערים, קיבוצים ומושבים, שזו להם הפעם הראשונה לקיים תכנית זו.