לוגו חדש לתכנית ק.ש.ת – מרחבים

לתכנית ק.ש.ת של מ”א מרחבים נולד לוגו חדש. לדברי איילת, רכזת התכנית, “בסיס החשיבה והעבודה על הלוגו הם הערכים הראשוניים שעלו בצוות ההיגוי הראשון ובצוות מובילי תרבות יהודית – ריבוי צבעים ותפיסות שונות של יהדות, יש מקום לכולם, רצון למעגלי ומפגשי שיח, אוכלוסיה מגוונת, הטבעת חותם, שימור ישן והכנסת חדש – מסורת מול התחדשות ועוד”.

תתחדשו!​