מפגש ראשי רשויות

בט”ז באייר (24.5.2016) התקיים מפגש ראשי רשויות וסגניהם החברים ברשת ניצנים. המפגש התקיים בשותפות המרכז לשלטון מקומי ובאירוח של חיים ביבס (יו”ר המרכז לשלטון מקומי).

המפגש עסק בנושא ניתוב משאבי מדינה לקידום סדר יום יהודי ישראלי ברשויות המקומיות. במהלך הפגישה הועלו רעיונות ודרכי פעולה להגדלת המשאבים עבור פעילויות הרשויות.

המשתתפים העידו שהמפגש היה חשוב ביותר ומרתק. הם ציינו כי לראשונה ראשי רשויות נפגשו סביב רוח, חזון, וערכים יהודים – ישראלים וציינו גם את החשיבות של שילוב הכוחות למטרה נעלה!