מיתוג

בסוף חודש יולי השלמנו את תהליך המיתוג של ניצנים. במהלך התהליך עברנו תהליך בירור מעמיק של חזון העמותה, מטרותיה ודרך פעילותה שמתמצה בהבטחת המותג: “ארגון ניצנים מניע התפתחות של רשת תכניות יישוביות, שהתרבות היהודית-ישראלית, על שלל ביטוייה, מהווה עבורן שורש זהות משותף, משאב לצמיחה, ויסוד לעיצוב חיי היומיום בקהילה.” כמו כן, הגדרנו שפה עיצובית מחודשת לעמותה ולוגו חדש (ראו באתר ניצנים) שכולל את הסלוגן “והרשות נתונה” שמזמין התבוננות על שלושת המרחבים בהם ניצנים עוסקת – יהדות, ציונות, ישראליות – וצירוף מגוון ביניהם של התכניות היישוביות השונות ברשת ניצנים.