כניסת צוות חדש לניצנים

בשנת 2015 הצטרפו לצוות ניצנים שלושה אנשי מטה חדשים:רן מילוןאסנת פרגו טבצניקאורלי ברודי-שקורי

אורלי ברודי-שקורי, מנהלת תחום שותפיות וקשרי חוץ,

אסנת פרגו טבצ’ניק, רכזת גיוס ופיתוח משאבים;

רן מילון, רכז פדגוגי.

אנשי הצוות מצטרפים לאלי גור, מנהל הפעילות הארצית, מורדי כהן, אחראי מידע וידע ויערה בן גיגי-בן שמואל, רכזת פרויקטים ולוגיסטיקה, בליווי שוטף של התכניות היישוביות הקיימות והיוזמות החדשות וחיזוק רשת ניצנים והעצמתה.