חוגגים חירות עם אחריות חברתית

בשעה שכולנו נקראים לסדר ונזכרים בחיי המרור, חג הפסח מאפשר לנו למצות היטב את תכונות עם ישראל כעם מלוכד ומאוחד. בהיות ערך הערבות ההדדית אחד מאבני היסוד של עם ישראל, הוא מחייב כל אחד ואחת מאתנו לתת את דעתו על זולתו – כיצד גם הזולת, הבודד מסודר לסדר.

חלק מתכניות רשת ניצנים החלו השנה בפרויקט אירוח לליל הסדר.