תנאי הצטרפות

קריטריונים לבחירת יישובים לתכנית ניצנים

> קיימת יציבות שלטונית וכלכלית ומסוגלות יישובית להובלת מהלכים ארוכי טווח.

> קיים רצון ועניין לעסוק בתחום החינוך והזהות היהודית-ישראלית הן ברמת המנהיגות השלטונית והן ברמת מנהיגות אזרחית (“משוגעים לדבר”).

> קיימת נוכחות של עשייה בתחום ההתחדשות היהודית.

> קיימות תכניות משמעותיות המובלות ומונהגות על ידי מוסדות חינוכיים, קהילתיים ותרבותיים ביישוב.

> קיים ביישוב דפוס עבודה מערכתי או פוטנציאל להיווצרות דפוס עבודה שכזה בין אגפים ומוסדות רלוונטיים.

> קיים דפוס ניהול מערכתי של התערבויות וגופים חיצוניים (קרנות, ארגונים, תכניות וכד’)

> קיימת פתיחות ללמידה ולדיאלוג עם תושבים.

> קיימת התחייבות להעמיד לטובת תכנית ניצנים משאבים מקומיים ולהעמיד עיסוק זה בסדר עדיפות גבוה.

> עדיפות תינתן ליישובים בהם קיימים למעלה מ- 10,000 תושבים.

ליצירת קשר לחצו כאן.

סגור לתגובות.