פרס אחדות ישראל לזיקה גן יבנה

פרס ירושלים לאחדות ישראל יוענק השנה לזיקה – התכנית היישובית של רשת ניצנים בגן יבנה.

החלטת ועדת הפרס:

בקטגוריה מקומי: זיקה – גן יבנה – זיקה מפתחת בגן יבנה חיים קהילתיים ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית מתוך ראיית הרב גוניות כמקור לעוצמה חברתית. תכנית זיקה – זהות יהודית-ישראלית-קהילתית בגן יבנה, הוקמה על ידי קבוצת תושבים בגן יבנה כחלק מחזון המועצה המקומית. התכנית פועלת מאז שנת 2009 לפיתוח חיים קהילתיים ביישוב תוך מיקוד בזהות יהודית-ישראלית. צוות ומתנדבי זיקה פועלים להשגת היעדים בשיתוף פעולה רב מערכתי באמצעות השותפים השונים – המועצה המקומית, מתנ”ס גן יבנה וגופים תומכים נוספים.

כתבה במקומון של גן יבנה – כאן.

הנהלת ניצנים, צוותי התוכניות היישוביות וכל רשת ניצנים מברכת את צוות זיקה, הנהלתה וצוותי המתנדבים לרגל קבלת הפרס.