משרד יחסי ציבור

משרד יחסי הציבור לאופר-גלאון GLPR נבחר ללוות את ניצנים והתכניות היישוביות בחצי השנה הקרובה בתחום של יחסי ציבור, מיתוג  ונראות. לעובדי משרד זה ניסיון של שנים בבניית מערכי דוברות ויחסי ציבור בקרב רשויות, גופים ציבוריים, מוסדות חינוך, תרבות ופנאי וארגונים חברתיים.

צוות לאופר גלאון ילווה את ניצנים ואת צוותי התכניות היישוביות באיתור וגיוס דמויות משפיעות על דעת הקהל ברמה המקומית והארצית המזדהים עם חזון ניצנים, יתן כיסוי תקשורתי לאירועים מובחרים ברמה הארצית והמקומית וביצירת מנגנון לחשיפה במדיות חברתיות. כל הפעולות האלו נועדו להרחיב את חשיפת התכניות היישוביות ופעולותיהן החינוכיות והתרבותיות בתקשורת ולמתג אותן ואת ניצנים כמובילות שינוי בשיח הקהילתי ובסדר היום היהודי-ישראלי ברשויות החברות ברשת ניצנים.