תכניות ניצנים מברכות לשנה טובה

לקראת השנה החדשה ברכו התכניות היישוביות של ניצנים את כל הפעילים, התומכים והמשתתפים הרבים, בברכות מקוריות ושופעות. להלן אוסף ברכות.

גם ניצנים מבקשת לברך את כל תומכיה, ידידיה ואת צוותי התכניות, בברכת שנה טובה ופוריה.

 

חוף הכרמל

 

זיקה

 

עולמות

 

עולמות

 

עמק המעיינות

 

מעלה יוסף