מיום ירושלים ועד שבועות – פעילויות רשת ניצנים

התכניות היישוביות של ניצנים מפעילות תוכניות חינוכיות רבות במהלך הימים שמיום ירושלים ועד לאחר שבועות. עבורכם אספנו את פרסומיהן:ניצנים - תוכניות בתקופת שבועות תשע"ו IMG-20160531-WA0001ראש חודש ותיקון שבועות תשעוימי שבועות תשעוחמישי

IMG-20160531-WA0003שבועות תשעו