אירועי שבועות תשע”ח

בחודש הקרוב יערכו עשרות פעילויות בהשתתפות אלפי משתתפים בתכניות ניצנים ברחבי הארץ.

להלן פרסומי הפעילויות. הציבור מוזמן להשתתף בפעילויות – פרטים על פי המופיע בפרסומים.