מפגש עם רפרנטים תרבות ישראל במשרד החינוך

ביום שלישי כ”ח באדר ב’ 8/3/16 התקיים מפגש של ניצנים ונציגים של שתי תוכניות יישוביות עם הרפרנטים של מקצוע תרבות ישראל במשרד החינוך. חלקו הראשון של המפגש עסק בהיכרות עם ארגון ניצנים והתוכניות היישוביות וחלקו השני עסק בשיח משתף על בחינת שיתופי פעולה עתידיים בין התוכניות היישוביות והרפרנטים. במפגש התברר ששיתוף…

להמשך קריאה