תהודת זהות יישובית

בשיתוף עם מרכז בגין הסתיים בקיץ האחרון מחזור ראשון של תכנית ‘תהודת זהות יישובית’. מטרת התכנית היתה ליצור קבוצת בעלי תפקידים בכירים, ברשויות המוניציפאליות, המחויבת, מקדמת ומפתחת יחד הטמעת סדר יום יהודי-ישראלי-ציוני ודמוקרטי, ברשויות הנבחרות. במסגרת התכנית קיימו 15 המשתתפים מששת יישובי תכניות ניצנים – 3 חברי מליאת עירייה/מועצה ו–12 מנהלים בכירים – תכנית שנתית עמוסת לימוד וחוויות. התכנית עסקה בתרבות היהודית ובחברה הישראלית וכללה 15 ימי לימוד לאורך השנה ומסע בן חמשה ימים לקהילה היהודית בבודפשט. אורלי קנת ומורדי כהן הנחו את התכנית אשר מטרתה המרכזית היא חיזוק הקשר בין הבכירים ברשויות לבין התכניות היישוביות. אנו שמחים על שיתוף הפעולה הפורה שהתקיים עם מרכז בגין ומקווים שבעתיד נוכל להמשיך בעבודה המשותפת לטובת החברה הישראלית.