התכניות היישוביות

במסגרת ניצנים מתפתחת רשת ארצית של יישובים הפועלים על בסיס מודל פעולה משותף, שיטתי ורב שנתי הלוקח בחשבון ומביא לידי ביטוי את השונות והייחודיות של כל יישוב. במסגרת רשת זו נהנים היישובים מליווי מקצועי, הכשרות, הדרכות, איגום ופיתוח ידע ומידע רלבנטי, מפגשים קבועים ללמידת עמיתים לצוותים בכירים ולמנהיגויות המקומיות וסיוע בניתוב וגיוס משאבים.

 

ניצנים והתכניות היישוביות הפועלות במסגרתה פועלים על פי ערכים של: שוויון ערך האדם, צדק, ערבות הדדית, אחריות אישית וחברתית, למידה, יהדות, ציונות, ישראליות, דמוקרטיה, שותפות ופתיחות.

סגור לתגובות.