ניצנים חיבורים – חולון

40logo_hiborim1

שם התכנית: חיבורים, חולון
נוסדה בשנת: 2014
מחוז: מרכז
מעמד מוניציפלי: עירייה
גודל אוכלוסייה: 190,000

חזון התכנית:

העיר חולון רואה בתרבות היהודית-ישראלית רבת הפנים, תחום מרכזי בצביונה החברתי-ערכי.

תושבי העיר ומוסדותיה שותפים לעיצוב מרחב קהילתי משותף, המאפשר ומעודד מפגש בין פרטים, קבוצות וקהילות, החווים את זהותם היהודית-ישראלית במגוון דרכים.

במרחב הקהילתי המשותף יתקיימו לימוד, שיח ועשייה, המבוססים על אמון הדדי, פתיחות וכבוד לאוצר התרבות הישראלית והיהודית לדורותיה.

מטרות התכנית:

  • תושבי העיר ירגישו בני בית בתרבות היהודית-ישראלית, יבחרו את מקומם בה ויעצבו את דרכם בה לפי ראות עיניהם.
  • העמקת ערך היסוד הקיים בתרבות היהודית, הערבות ההדדית, בין התושבים כולם – פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות.
  • העמקת השייכות והאחריות לעיר, לחברה הישראלית ולעם היהודי.
  • קיום מסגרות מגוונות למפגש, לימוד ושיח בנושא תרבות יהודית-ישראלית, המכוונות למגוון קהלים.
  • יצירת סינרגיה ועבודה מערכתית של גופים וארגונים בעיר המחויבים לקידום התרבות היהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.

הפעילות שלנו…

העיר חולון רואה ברב- תרבותיות מקור לעוצמה, הזדמנות ללמידה הדדית ומשאב לפיתוח הזהות של הפרט והקהילה. אנו מקדמים את העיסוק בתרבות יהודית-ישראלית כסדר יום יישובי, על מנת לתת לכל התרבויות הקיימות בעיר מקום ובית משותף.

 

ליצירת קשר:

טלפון: 03-6533403/1
דוא”ל: tarbut@holonet.org.il

למידע נוסף ברשת:

האתר שלנו – hiburim.holonet.co.il/
בפייסבוק – /www.facebook.com/hiburimholon/

סגור לתגובות.