ניצנים חוף השרון

שם התכנית: “ניצנים” חוף השרון, מועצה אזורית חוף השרון
נוסדה בשנת: 2017
מחוז: מרכז
מעמד מוניציפלי: מועצה אזורית
גודל אוכלוסייה: 14,000

חזון התכנית:

מועצה אזורית חוף השרון תקדם ותטפח חיי קהילה ברוח ערכי היהדות הישראלית תוך שמירה על הזהות המועצתית ועל האופי והייחוד של כל יישוב.

מטרות התכנית:

חיזוק החיבור לזהות ולתרבות היהודית – ישראלית במועצה ובישוביה, באמצעות קיום מסורות מקומיות סביב לוח השנה העברי ומעגל החיים.
הצמחת מנהיגות מקומית השותפה בהטמעת סדר יום יהודי ישראלי במועצה.
העמקה וביסוס התשתיות לקיום תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח להטמעת סדר יום יהודי ישראלי במועצה ובישוביה.

סגור לתגובות.